انتشار کاتالوگ انتشارات ۲۰۲۳ ایکوموس در وبگاه ایکوموس بین‌المللی

این کاتالوگ که فهرست جامع کتاب‌های ایکوموس را در بر می‌گیرد، از هشت قسمت تشکیل شده است:

  • مجموعۀ میراث در خطر
  • مجموعۀ بناها و محوطه‌های تاریخی
  • مجموعۀ منومنتا (نشریۀ مشترک ایکوموس‌های اتریش، آلمای، لوکسامبورگ، و سوییس)
  • مجموعۀ مطالعات موضوعی ایکوموس
  • پی‌آیندهای همایش‌ها
  • تاریخ ایکوموس
  • راهنماهای میراث جهانی
  • سایر انتشارات

برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به: https://B2n.ir/r02284

پیمایش به بالا