دومین جلسۀ گروه تخصصی رسانه («فعالیت سمعی و بصری» و «رفع نیازهای نرم‌افزاری») در سال ۱۴۰۲ برگزار شد

دومین جلسۀ گروه تخصصی رسانه («فعالیت سمعی و بصری» و «رفع نیازهای نرم‌افزاری») با شرکت ده نفر از اعضا در مورخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ تشکیل شد.

در این جلسه به شیوۀ کار گروه تخصصی رسانه پرداخته شد. کار گروه رسانه می‌تواند طریقۀ عرضۀ محصول سایر گروه‌ها تخصصی را مشخص کند. در ادامه بحث شد که چه مطلبی برای چه رسانه‌ای و به چه صورتی می‌تواند مناسب باشد. این مبحث با ذکر نمونه‌هایی بحث ادامه یافت.

در خصوص ارتباط گروه تخصصی رسانه با سایر گروه‌های تخصصی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. این امکان وجود دارد که شیوۀ ارائۀ محصولات در اتاق فکر کار گروه تخصصی رسانه برسی شده راهکار برای آن طراحی شود. گروه تخصصی رسانه یک اتاق فکر خلاق است. در همین اتاق فکر به مخاطب‌شناسی هم پرداخته می‌شود و ما باید آگاه باشیم که چه محصولی چگونه برای چه گروهی از مخاطبان مناسب است.

در نهایت پیشنهاد شد تدوین شیوه‌نامه‌ای برای نحوۀ معرفی ارزش‌های میراث فرهنگی به جامعۀ ایرانی در دستور کار گروه تخصصی رسانه قرار گیرد. جلسه در ساعت ۱۸ به پایان رسید.

جلسۀ بعدی گروه تخصصی رسانه در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۶-۱۸ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران برگزار خواهد شد.

پیمایش به بالا