برگزاری دومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش، ترجمه، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب در سال ۱۴۰۲

دومین جلسۀ گروه تخصصی نگارش، ترجمه، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب در روز چهارشنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۶.۰۰ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران تشکیل شد. در این جلسه که با شرکت ۲۷ نفر از اعضا به صورت حضوری و برخط برگزار شد، ابتدا خانم دکتر شکری، رئیس گروه تخصصی، با تشکر از اعضای حاضر و برخط ضمن یادآوری برنامۀ جلسه پیشین که از اعضای گروه تخصصی درخواستی شده بود، دستور جلسه را اعلام فرمودند.
در بخش نخست به تقسیم اعضا در سه حوزۀ انتخابی نگارش، ترجمه، و پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب پرداخته شد. در این بخش دوستان بر اساس مرامنامۀ مصوب، به‌منظور تشکیل زیرگروه‌های فعال با علائق مشترک، حوزۀ کلی فعالیت خود را اعلام نمودند. از اعضای شرکت کننده ۲۳ نفر پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب، ۱۰ نفر نگارش و ۵ نفر ترجمه را به‌عنوان حوزۀ انتخابی خود اعلام کردند. این بخش با پیشنهاد جناب آقای دکتر چگینی، معاون مؤسسه، مبنی بر ارائۀ پیشنهادها و نظرات حاضران در مورد حوزۀ منتخب خود و چگونگی همکاری با گروه تخصصی و زیر گروه‌های فعال دیگر در جلسه آتی، به پایان رسید و مقرر شد که در جلسۀ بعدی در این باره گفتگو شود و اعضا نحوۀ همکاری خود را با گروه تخصصی اعلام بفرمایند.
سپس طبق برنامۀ مقرر شده در جلسه پیشین به بررسی آثار رسیده در زمینۀ «بیان ارزش‌های میراث فرهنگی برای عموم» پرداخته شد. در این بخش سرکار خانم‌ها دکتر شکری، مهندس دبیری، مهندس جنتی صفت، و حاجی‌زاده به بیان و ارائۀ کار خود پرداختند. در این بخش اعضا دربارۀ آثار رسیده به بحث، گفتگو، و همفکری پرداختند. ویژگی خاص این بخش تفاوت در نوع نگرش به آثار و بررسی ارزش‌های آن بود و در پایان این بخش به‌دلیل گستردگی موضوع مقرر گردید در جلسه آتی این بحث ادامه یابد.
در پایان طبق دستور جلسه سه برنامۀ دیگر این جلسه، اطلاع راجع به یک اصلاح جزئی در مرامنامه و گفت‌وگو و همفکری راجع به نام گروه تخصصی و گزارشی از انجام کار سرمقالات زنده‌یاد دکتر شیرازی به دلیل عدم‌حضور آقایان دکتر مهدی حجت و دکتر محمدرضا رحیم‌زاده و اتمام وقت به جلسۀ آتی موکول گردید.

پیمایش به بالا