نگاهی به منشور بین‌المللی توریسم میراث فرهنگی ایکوموس ۲۰۲۲

ایکوموس (شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی)

وبینار مشترک ایکوموس اندونزی و ایکوموس مالزی دربارۀ مفاهیم کلیدی منشور بین‌المللی توریسم فرهنگی ایکوموس و کاربردهای اجرایی آن
سخنرانان فیصل عبد رحمان (معاون ایکوموس مالزی) و ایوان آنتونی س. هنارس (دبیر کمیتۀ توریسم فرهنگی ایکوموس بین‌المللی) دربارۀ پیشینۀ این منشور صحبت خواهند کرد و از استعدادهای آن برای کاربست در منطقۀ آسیا-اقیانوسیه خواهند گفت.

  • زمان: ۱۲ اوت، ۲۰۲۳، ساعت ۱۴ به وقت اندونزی (۲۱ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران)
  • نشانی ثبت نام و پیوستن به وبینار در سکوی زوم: https://b2n.ir/u04321
پیمایش به بالا