نخستین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت سمعی و بصری» و «رفع نیازهای نرم‌افزاری» در سال ۱۴۰۲ برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت سمعی و بصری» و «رفع نیازهای نرم‌افزاری» در سال ۱۴۰۲ طبق برنامه در روز دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۶-۱۸ در محل دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران برگزار شد.
در این جلسه ابتدا دکتر مهدی حجت با طرح مقدمه‌ای دربارۀ ماهیت و اهداف گروه‌های تخصصی پیشنهاد کردند که مرامنامه و شرح وظایف گروه تخصصی تدوین شود. در ادامه توضیح دادند که این گروه تخصصی که از تلفیق گروه‌های فعالیت‌های سمعی و بصری و رفع نیازهای نرم‌افزاری پدید آمده است، به‌عنوان اتاق فکری در ایجاد انگیزه برای شعله‌ور شدن آتش عشق به میراث فرهنگی به‌واسطۀ فعالیت‌های رسانه‌ای می‌تواند عمل کند. ایشان همچنین تأکید کردند که قرار نیست در این گروه کار تولید فیلم و مدیا انجام شود بلکه قرار است به راهکارهایی برسیم که تولیدکنندگان محصولات سمعی و بصری «میراث فرهنگی» را به‌عنوان موضوع کار خود انتخاب کنند.
در ادامه جلسه حاضران به معرفی خود و دیدگاه‌های خود در خصوص گروه تخصصی پرداختند. در این گفت‌وگو دربارۀ اهمیت رسانه و تأثیر آن بر عملکرد مدیران، مخصوصاً تأثیر رسانه در جهت ثبت بافت تاریخی شیراز صحبت شد.
در ادامه پژمان مظاهری‌پور، عضو هیئت مدیرۀ ایکوموس ایران، به عملکردهایی که این گروه تخصصی می‌تواند داشته باشد، پرداخت و مقایسه‌ای بین مجموعۀ کارهای محیط زیست با میراث فرهنگی انجام داد. او تأکید کرد که مجموعۀ کار رسانه دربارۀ محیط زیست بعد از چندین سال باعث حساس شدن مردم نسبت به چالش‌های زیست‌محیطی شده اما در حوزۀ میراث فرهنگی کاری مشابه صورت نگرفته که منجر به ایجاد حساسیت مشابه در مردم بشود.
سپس دکتر چگینی در خصوص اهمیت کار رسانه و تأثیرگذاری آن صحبت کردند و جناب آقای گلشن نیز بر امر بسترسازی مناسب برای فعالیت‌های رسانه‌ای تأکید کردند.
در ادامه دکتر کلانتری فیلمی را که از تخریب بافت تاریخی تهران به مدت دوازده دقیقه تهیه شده بود به نمایش گذاشتند و پس از آن حاضران به نقد و بررسی فیلم پرداختند.
مقرر شد که جلسات بعدی گروه تخصصی به طور منظم، هر دو هفته یک‌بار، برگزار شود. جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۶-۱۸ در دفتر مؤسسۀ‌ فرهنگی ایکوموس ایران برگزار خواهد شد.

پیمایش به بالا