اطلاعیۀ برگزاری نخستین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت سمعی و بصری» و «رفع نیازهای نرم‌افزاری» در سال ۱۴۰۲

گروه تخصصی «فعالیت سمعی و بصری» و «رفع نیازهای نرم‌افزاری» با خوشحالی از اعلام خبر امکان تداوم فعالیت‌های خود و با امید به پشتیبانی و همراهی صمیمانه و گرم یکایک اعضا در دستیابی به اهداف تأسیس گروه تخصصی؛ به اطلاع می‌رساند که پس از برنامه‌ریزی در هیئت مدیرۀ ایکوموس ایران، نخستین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت سمعی و بصری» و «رفع نیازهای نرم‌افزاری» در سال ۱۴۰۲ در روز دوشنبه ۱۶ مرداد، ساعت ۱۶ تا ۱۸ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران برگزار خواهد شد.
برای عزیزانی که خارج از تهران هستند، امکان حضور مجازی از طریق گوگل‌میت فراهم خواهد بود که نشانی آن متعاقباً از طریق پیامک به ایشان ارسال خواهد شد.

پیمایش به بالا