مطالعات حفاظت معماری: برنامۀ مرمت و حفاظت (دورۀ آموزشی)

شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس)

از همۀ متخصصان نوخاسته که تجربه‌ای در عرصۀ حرفۀ محیط مصنوع دارند دعوت می‌کنیم در این دورۀ آموزشی پنج‌روزه شرکت کنند، که ایکوموس سنگاپور و مدیریت توسعۀ شهری سنگاپور برگزار می‌کنند.
در این دوره مبتنی بر مجموعۀ دستنامه‌های فنی حفاظت مدیریت توسعۀ شهری سنگاپور، قصد بر این است که انجام پروژه‌های مرمتی با کیفیت برتر اشاعه داده شود، سطح مهارت حرفه‌ای در امور اجرایی میراث ارتقا یابد، و درک از میراث مصنوع بهتر شود.

  • تاریخ: ۲۳، ۲۴، ۳۰، ۳۱، اکتبر، و ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ (۱، ۲، ۸، ۹، و ۱۹ آبان ۱۴۰۲)
  • زمان: ۹ ـ ۱۸ (به وقت GMT+8)
  • برگزار کننده: دانشگاه فناوری و طراحی سنگاپور
  • برای اطلاعات بیشتر: https://buff.ly/3Of5FS9
پیمایش به بالا