برگزاری نخستین جلسۀ گروه تخصصی نگارش، ترجمه، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب در سال ۱۴۰۲

نخستین جلسۀ گروه تخصصی نگارش، ترجمه، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب در سال ۱۴۰۲ طبق برنامۀ اعلام شده با شرکت ۳۱ نفر از اعضا به صورت حضوری و برخط برگزار شد.

در این جلسه در آغاز خانم دکتر طاهره شکری، رئیس گروه تخصصی، سخن خود را با ابیاتی از دیوان حافظ آغاز کردند:
چه لطف بود که ناگاه رشحۀ قلمت / حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت
به نوک خامه رقم کرده‌ای سلام مرا / که کارخانۀ دوران مباد بی رقمت
نگویم از من بی‌دل به سهو کردی یاد / که در حساب خرد نیست سهو بر قلمت
ایشان ضمن تشکر از اعضای حاضر و خیر مقدم به اعضای جدید و ابراز خرسندی از امکان برگزاری جلسات این گروه تخصصی گزارشی مشروح از اقدامات انجام شده در گروه تخصصی و همچنین اقداماتی که در چند ماه اخیر توسط هیئت مدیره برای راه‌اندازی مجدد فعالیت‌های آن انجام شده، عرضه کردند و اهداف و برنامۀ جلسۀ پیش رو را شرح دادند، و سخن خود را با بیتی از سعدی به پایان بردند:
قلم خاصیتی دارد که سر تا سینه بشکافی / دگربارش بفرمایی به فرق سر دوان آید.

در ادامه خانم‌ها مهندس زهرا شهریار و مهندس نگین جنتی‌صفت، از اعضای هیئت رئیسۀ گروه تخصصی، آخرین نسخۀ پیش‌نویس تهیه‌شده برای مرامنامۀ گروه تخصصی را برای کسب نظر اعضا، به سمع و نظر حاضران رساندند. این مرامنامه در این جلسه به تصویب رسید و مقرر شد در وبگاه قرار گیرد.

سپس از آقای دکتر مهدی حجت،‌ رئیس محترم ایکوموس ایران، که عضو این گروه تخصصی نیز هستند، خواسته شد که دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. ایشان با تقدیر از فعالیت‌های انجام شده، در اشاره به دیدگاه‌های برخی از اعضا که در جلسه مطرح شده بود، به تشکیل حلقه‌هایی که امکان پیش‌برد انواع فعالیت‌ها بر اساس علاقۀ مشترک دارند، تأکید و مثال‌هایی مطرح کردند.

سپس آقای دکتر محمدرضا رحیم‌زاده، معاون گروه تخصصی، دربارۀ نحوۀ پیش‌برد فعالیت‌‌های اجرایی گروه تخصصی نکاتی مطرح کردند. ایشان با اشاره به اینکه اعضای گروه تخصصی بیش از ۱۸۰ نفر با تخصص‌های گوناگون هستند که توانمندی‌ها و علاقه‌های متنوعی دارند و لازم است حلقه‌های کاری متعددی بر اساس خواست و توانمندی‌های آنها تشکیل شود، موضوع کار مشترکی که در آخرین جلسات مطرح شده بود را یادآوری کردند و پیشنهاد کردند که برای جلسۀ آینده اعضا در این زمینه فعالیت کنند.

در انتها خانم مهندس معصومه حاجی‌زاده، دبیر گروه تخصصی، گزارشی مستند و مشروح دربارۀ شربتخانه در ایران ارائه دادند که همراه با یک نماهنگ و همچنین لیوان‌های سفالی طراحی‌شده بدین مناسبت بود. در این گزارش به جنبه‌های فرهنگی و بهداشتی و درمانی شربت و شربتخانه‌ها و تاریخچۀ آنها در قرون اخیر اشاره شده است. این گزارش و نیز لیوان‌های طراحی شده موردتوجه حضار قرار گرفت و تأکید شد که چنین گزارش‌هایی می‌تواند به پیشنهادهایی در زمینۀ احیای برخی سنن در حال فراموشی بینجامد.

در پایان موارد زیر به تصویب رسید:
۱) مقرر شد که جلسات گروه تخصصی از این پس یک هفته در میان در روزهای چهارشنبه ساعت ۱۶ـ۱۸ برگزار شود.
۲) مقرر شد که در جلسۀ آینده (۱۱ مرداد ۱۴۰۲) هر یک از اعضا با مطالعۀ مرامنامه روشن کند که قصد انجام چه نوع کاری برای پیشبرد اهداف این گروه تخصصی را دارد تا بر این اساس بتوان حلقه‌های کاری را تشکیل داد.
۳) هر یک از اعضا تا پنج تصویر گویا از میراث فرهنگی ایران را انتخاب کند و جمله یا جملاتی در «شرح ارزش‌های آن برای عموم مردم» یا «توجه دادن عموم مردم به ارزش‌های آن» برای آن تصویر یا تصویرها بنویسد.

پیمایش به بالا