سلسله سخنرانی‌های ایکروم: میراث برای صلح پایدار

کمک‌های اولیه و تاب‌آوری برای میراث فرهنگی در هنگام بحران

در سیزدهم ژوئیۀ ۲۰۲۳ (۲۲ تیر ۱۴۰۲) می‌توانید در یکی دیگر از جلسات «سلسله سخنرانی‌های ایکروم برای صلح پایدار» شرکت کنید.
در این وبینار یک پنل تخصصی دربارۀ اینکه میراث چگونه می‌تواند به ایجاد صلح کمک کند و ما چگونه می‌توانیم آن را از درگیری‌های خصومت‌آمیز پاس بداریم، بحث خواهند کرد. در این نشست همچنین نکات بیشتری دربارۀ جعبه‌ابزارهای کمک‌‌های اولیۀ ایکروم برای میراث و صلح و پایداری، و نیز شاخص‌های جامعه‌مبنای میراث برای صلح خواهید آموخت. هدف این ابزار کمک به کاربران در برنامه‌ریزی و بازبینی پروژه‌های میراثی‌ای است که موضوع آنها علل ریشه‌ای تعارض‌ها و تضمین برقراری صلح است.

ایکروم (ICCROM) با همکاری اتحادیۀ بین‌المللی حفاظت از میراث در مناقشات (ALIPH) مؤسسۀ سلطنتی میراث هنری (IRPA)

پیمایش به بالا