روز جهانی محیط زیست گرامی باد

شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس)

پنجم ژوئن روز جهانی محیط زیست است. آیا می‌توانید جهانی بدون آلودگی که گرمای کرۀ زمین در آن رخ نمی‌دهد را تصور کنید؟ گرچه این آرزو ناممکن به نظر می‌رسد هر یک از ما می‌تواند با کاهش انتشار کربن گامی به سوی آن بردارد: از راه تأمل در الگوی مصرف، فعالیت‌های روزانه، و انتخاب در خریدهایمان.
مجمع عمومی ایکوموس جهانی در سال ۲۰۲۰ وقوع یک بحران اقیلمی و زیست‌بومی را اعلام کرد. مؤسسۀ ما کاملاً باور دارد که هر یک از ما می‌تواند و باید اقدامات فوری‌ای برای پیشگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی بیشتر انجام دهد.
ایکوموس دو کارگروه برای اقدامات مرتبط با پایداری زیست‌محیطی و پاسخ‌گفتن به معضلات زیست‌محیطی دارد. برای اطلاعات بیشتر دربارۀ این کارگروه‌ها از پیوند‌های زیر استفاده کنید:
۱. کارگروه تغییرات اقلیمی و میرات (CCHWG): http://buff.ly/3YrfcYo
۲. کارگروه اهداف توسعۀ پایدار (SDGWG): https://buff.ly/3RKsRaV

 

کمیتۀ ملی ایکوموس ایران

بیانیۀ سال ۱۴۰۱ کمیتۀ ملی ایکوموس ایران در بیستمین سال تأسیس این کمیته با عنوان «برانگیختن آتش عشق به میراث فرهنگی در دل هر ایرانی» ضمن اشاره به معضلات فعلی کشور از جمله در مسائل زیست‌محیطی به نقش مهم میراث فرهنگی در برون رفت از این معضلات تأکید می‌کند، نکته‌ای که در شرح موضوع سال ۲۰۲۳ ایکوموس جهانی با عنوان «تحولات میراثی» نیز مورد توجه قرار گرفته است.
کارگروه‌های «تغییرات اقلیمی و میراث» و «اهداف توسعۀ پایدار» در کمیتۀ ملی ایکوموس ایران نیز تشکیل شده است و علاقه‌مندان به فعالیت در آنها می‌توانند برای عضویت اقدام کنند:
۱. کارگروه تغییرات اقلیمی و میراث کمیتۀ ملی ایکوموس ایران: https://www.iranicomos.ir/cch
۲. کارگروه اهداف توسعۀ پایدار کمیتۀ ملی ایکوموس ایران: https://www.iranicomos.ir/sdgwg

پیمایش به بالا