سمپوزیوم نوآوری میراث ۲۰۲۳؛ هنگامی که نوآوری حفاظت میراث را تقویت می‌کند

دفتر منطقه‌ای یونسکو بانکوک

 

چگونه نوآوری می‌تواند حفاظت از میراث را تقویت کند؟
به این سمپوزیوم بپیوندید تا سخنان متخصصان را که نمونه‌هایی را بخش‌های گوناگون جهان در میان می‌گذارند، بشنوید.

  • زمان: ۱۵ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۰ (GMT +7) (۱۰:۰۰ به وقت تهران)
  • برای اطلاعات بیشتر دربارۀ سمپوزیوم و شیوۀ ثبت نام نگاه کنید به: https://bit.ly/SIH0615i

 

دانشگاه هنگ‌کنگ، فرهنگ برای فردا، گروه جهان تازه، دانشکدۀ معماری دانشگاه هنگ‌کنگ، مؤسسۀ حفاظت معماری هنگ‌کنگ

پیمایش به بالا