حضور ایکوموس جهانی در کنفرانس اسمارت‌کالتور

شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس)

جاردی تره‌سّارّاس، رئیس ایکوموس اسپانیا، در افتتاحیۀ کنفرانس اسمارت‌کالتور (SmartCulTour) در بروکسل در ۲۴ مه ۲۰۲۳ سخنرانی خواهد کرد. موضوع کنفرانس «فرهنگ به‌مثابه کاتالیزور: بازتعریف توریسم فرهنگی برای مقاصد پایدار» است.
کنفرانس توریسم فرهنگی پایدار اسمارت‌کال‌تور با هدف واکاوی جریان‌ها و اولویت‌ها نوخاسته به مقاصد توریستی برای استفاده از فرهنگ و ارزش‌های محلی به‌منظور بازتعریف تجربۀ بازدیدکنندگان برپاشده است. این کنفرانس به اهمیت توریسم فرهنگی به مثابه برانگیزانندۀ سفر واقف است، در عین حال خواست فزایندۀ تجربۀ پایدار و اصیل را نیز در نظر دارد.
برای آشنایی بیشتر با منشور بین‌المللی توریسم فرهنگی ایکوموس و نحوۀ حمایت آن از مدیریت توریسم مسئولانه‌تر و پایدارتر نگاه کنید به: https://buff.ly/3OzrwUW

پیمایش به بالا