مدرسۀ تابستانی «میراث ساحلی در تغییرات اقلیمی؛ یافتن معیارهای کارآمد از راه تبادل بینافرهنگی»

شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس)

تغییرات اقلیمی میراث فرهنگی و میراث طبیعی ساحلی را در معرض خطر قرار داده است.

کمیتۀ ملی ایکوموس دانمارک و کمیتۀ ملی ایکوموس آلمان مدرسۀ تابستانی ترکیبی‌ای برنامه‌ریزی کرده‌اند برای درمیان نهادن و تبادل یافته‌های بینافرهنگی به منظور یافتن راهبردهای کارآمد پاسداشت میراث ساحلی در خطر از تغییرات اقلیمی. این پیشنهاد برگرفته از موضوع «هیچ کس را رها مکن» مربوط به کنگرۀ جهانی اتحادیۀ جهانی معماران ۲۰۲۳ کپنهاگ است.

  • مهلت ثبت نام: ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳ (۲۸ خرداد ۱۴۰۲)
  • برگزاری: ۲۴ ژوئن تا ۱ ژوئیه (۳ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۲)
  • مکان برگزاری: کپنهاگ (Gammel Dok, Strandgade 27B, 1401 Copenhagen)
  • برخط
  • ساعت: ۹:۳۰ ـ تا ۱۵:۳۰
  • پیوند ثبت نام: https://buff.ly/434qV1z

 

یادآوری: مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران اطلاعات تکمیلی دربارۀ چگونگی برگزاری این مدرسۀ تابستانی ندارد.

پیمایش به بالا