سمینار تأثیر توریسم بر محوطه‌های باستان‌شناختی

ایکروم، حفاظت فرهنگ، اشاعۀ تنوع

 

در سمینار «تأثیر توریسم بر محوطه‌های باستان‌شناختی» رویکردها و تجربیات گوناگون تأثیر بازدیدکنندگان بر حفاظت، مدیریت، و تفسیر محوطه‌های باستان‌شناختی را واکاوی خواهیم کرد.

این رویداد را می‌توانید از طریق پیوند زیر در زوم یا یو‌توب ببینید:
https://bit.ly/3NZ0GWe

این رویداد با همکاری مؤسسۀ میراث فرهنگی اسپانیا (IPCE)، سازمان ملی حفاظت میراث فرهنگی (CNCPC-INAH) مکزیک، و آکادمی سلطنتی اسپانیا در رم (MAEC/AECID) برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا