منتظر نامنتظره باشید: زمین‌لرزه‌ها (سلسله پنل‌های آیکورپ ایکوموس جهانی)

در رویداد آیندۀ آیکورپ ایکوموس جهانی (کمیتۀ بین‌المللی علمی آمادگی در برابر مخاطرات) با عنوان «منتظر نامنتظره باشید: زمین‌لرزه‌ها» به ما بیپوندید. «کارگروه پایش و واکنش به بحران» (CMRH-WG) ایکوموس جهانی برای اشاعۀ دانش و تجربۀ حمایت از میراث فرهنگی در برابر رخدادهای طبیعی و بحران‌های غیرمترقبه میزبان این سلسله پنل‌ها خواهد بود.

این پنل بر مراحل حیاتی واکنش اضطراری برای بهره‌وران میراث فرهنگی تمرکز خواهد کرد. این پنل موقعیتی ممتاز برای آموختن بهترین روش‌های عملی در مدیریت بحران ناشی از زمین‌لرزه است.

  • زمان: ۸ـ۹ مه ۲۰۲۳ (۱۸ـ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲)
  • ساعت ۱۴ به وقت تابستانی اروپای مرکزی (CEST)
  • نشانی ثبت نام در پلت‌فرم زوم: https://buff.ly/3VpZPzj
پیمایش به بالا