دعوتنامۀ شرکت در مجمع عمومی عادی مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران در سال ۱۴۰۲

به‌نام خدا

دعوتنامۀ شرکت در مجمع عمومی عادی مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران

با سلام و احترام
مطابق مادۀ ۱۶ و ۱۷ اساسنامۀ مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، از کلیۀ اعضای محترم پیوسته و وابستۀ مؤسسه دعوت به‌عمل می‌آید که در جلسۀ مجمع عمومی عادی مؤسسه شرکت فرمایند. این جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ در تاریخ دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ در دفتر مؤسسه، به نشانی خیابان امیرکبیر، بین سرچشمه و امین‌حضور، کوچۀ علیرضا جاویدی، شمارۀ ۱۰۷ تشکیل می‌شود.

دستور جلسه عبارت است از:
۱. گزارش عملکرد سالانه
۲. ارائۀ برنامۀ آتی ایکوموس.
قبلاً از توجه و مشارکت شما سپاس‌گزاری می‌گردد.

رئیس هیئت مدیره
مهدی حجت

پیمایش به بالا