کنفرانس کمیتۀ‌ بین‌المللی علمی نظریه و فلسفۀ حفاظت و مرمت: فضاهای عمومی در شهرهای تاریخی؛ اصول حفاظت و تجربه‌های خوب

فضاهای عمومی در شهرهای تاریخی؛ اصول حفاظت و تجربه‌های خوب
کنفرانس کمیتۀ‌ بین‌المللی علمی نظریه و فلسفۀ حفاظت و مرمت

کمیتۀ بین‌المللی علمی نظریه و فلسۀ حفاظت و مرمت (تئوفیلوس) با کمال مسرت اعلام می‌کند که کنفرانس سالانۀ تئوفیلوس به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) در فلورانس ایتالیا برگزار می‌شود. موضوع امسا حفاظت فضاهای عمومی در شهرهای تاریخی است.

 

  • ۹-۱۰ مارس ۲۰۲۳ (۱۸ -۱۹ اسفند ۱۴۰۱)
  • فلورانس ایتالیا / برخط
  • ۹:۳۰ -۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی (CET)
  • کنفرانس به زبان انگلیسی خواهد بود و سپس مقالات داوری‌شده در مجموعه‌مقالات کنفرانس به چاپ خواهند رسید.
  • به صورت حضوری یا مجازی می‌توانید در کنفرانس شرکت کنید.
  • پیش از ۶ مارس (۱۵ اسفند) باید ثبت نام کنید.

برای اطلاعات بیشتر دربارۀ مبلغ ثبت نام و سایر نکات مهم به وبگاه تئوفیلوس در این نشانی رجوع کنید: https://buff.ly/3Ekf6dF

 

پیمایش به بالا