دورۀ برخط آموزشی «ارزیابی میزان اثرگذاری بر بسترهای میراث فرهنگی»

این دوره به بررسی شیوه‌های ارزیابی میزان اثرگذاری طرح‌های توسعه بر بسترهای میراث فرهنگی بر اساس «راهنمای اجرایی برای کاربست معاهدۀ میراث جهانی» خواهد پرداخت و افراد را با شیوۀ به‌روز «راهنما و ابزار ارزیابی در بسترهای میراث فرهنگی» (ژوئیه ۲۰۲۲) آشنا خواهد ساخت. شرکت‌کنندگان با راه‌های حفاظت از میراث جهانی و توسعۀ با کیفیت و مناسب از طریق همکاری چندرشته‌ای آشنا خواهند شد.

  • برگزار کنندگان: ایکروم، اتحادیۀ جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN)، و وزارت اقیلم و محیط نروژ
  • درخواست‌ ثبت نام باید پیش از ۳ مارس ۲۰۲۳ (۱۲ اسفند ۱۴۰۱) انجام شود.
  • برای اطلاعات بیشتر در زمینۀ هزینه و مخاطبان در اولویت و سایر موارد نگاه کنید به: http://bit.ly/3HONeQ0

 

 

پیمایش به بالا