انتشار کتاب تازۀ مؤسسۀ ایکروم با عنوان تجربه‌های عملی مدیریت میراث: آواهایی از کارگاه

در سال ۲۰۰۸ کارگاهی در ارکولانو، در خلیج ناپل،‌ ایتالیا برگزار شد که اکنون پس از پانزده سال به کتاب مهمی از ایکروم تبدیل شده است. «تجربه‌های عملی مدیریت میراث: آواهایی از کارگاه» اکنون در سال ۲۰۲۳ به انتشار درآمده است و در آن علاوه نتایج کارگاه، تجربیاتی از ۱۳ کشور از سراسر جهان تدوین شده است. این کتاب حاوی سه بخش اصلی است:
۱. برنامه‌ریزی برای مدیریت
۲. اجرای مدیریت
۳. نگهداری بلندمدت در مقابل حفاظت پروژه-مبنا.

محوطه‌های میراثی متنوع ــ از بیشه‌های مقدس و باغ در پورتو-نووو، بنین تا محوطۀ باستان‌شناختی مایایی در یوکاتان، مکزیک، تا یک سکونتگاه تأدیبی پیشین در تاسمانی، استرالیا ــ زمینه‌ای برای طرح رویکردهای مدیریتی گوناگون و غنای کتاب فراهم آورده‌اند.

برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به:

https://bit.ly/3RpHaBR

 

#NowReading #heritage #culture #culturalheritage #heritageprofessionals #conservation #bestpractices #PackardHumanitiesInstitute #TheHerculaneumConservationProject

پیمایش به بالا