تأسیس کمیتۀ بین‌المللی علمی میراث هوا فضا

ایکوموس جهانی با کمال مسرت تأسیس کمیتۀ‌ بین‌المللی علمی جدید میراث هوافضا را اعلام می‌دارد. با این اعلام دامنۀ میراث ایکوموس به تأسیسات هوا فضایی روی کرۀ‌ زمین و ماه و سراسر منظومۀ شمسی گسترش می‌یابد. کمیتۀ بین‌المللی علمی میراث هوا فضای ایکوموس از گروه‌های متنوع متخصص علاقه‌مند به فعالیت در زمینۀ هوانوردی و فضا تشکیل شده و مأموریت آن کمک به شناسایی، کاوش، و حمایت و مدیریت پایدار میراث ملموس و ناملموس هوانوردی و فضاپیمایی بر زمین و مدارهای آن و فضای دورتر از آن است. میراث انسانی در کیهان، با چشم‌اندازی وسیع برای فهم و سامان‌بخشی آن، از مهم‌ترین علائق این کمیته است.

اعضای این کمیته در زمینۀ میراث در این نمود متفاوت تلاش می‌کنند و تعاملات و همکاری‌های نزدیکی با دیگر کمیته‌های ایکوموس و نیز مراکز علمی مهم جهان خواهند داشت.

در این باره در هفته‌های آینده اطلاعات بیشتری منتشر خواهد شد.

پیمایش به بالا