وبینار ایکروم با عنوان «معماری گلین برای و به وسیلۀ جوامع»

معماری گلین یکی از اصیل‌ترین و قوی‌ترین بیان‌های قابلیت ما برای ایجاد محیط مصنوع با منابع موجود است. جوامع گوناگون طی سالیان برای مقاصد گوناگونی با معماری گلین ارتباط برقرار کردند و آن را حفظ کردند و از این روست که این معماری بازتاب‌دهندۀ تجربۀ زمان طولانی زیست و هویت جوامع است. بخش زیادی از دانش مربوط به این میراث از دست رفته است، که سبب شده امروز پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری دربارۀ آنها داشته باشیم که برای فهم امروز و آینده ضرورت دارند. این وبینار به بررسی چگونگی حفظ ارتباط جوامع در اردن و الجزایر با مکان‌های ارزشمندی می‌پردازد که دارای معماری گلین هستند.

 

  • ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ (۹ آذر ۱۴۰۱)، ساعت ۱۳:۳۰ (به وقت رم)، ۱۵:۳۰ (به وقت دوبی)
  • ثبت نام: bit.ly/3TZTWHP

#ICCROM #ICCROMWebinars #ICCROMLectureSeries #ConservingCulture #PromotingDiversity #CulturalHeritage #EarthenArchitecture #EarthenHeritage #webinar #architecture #future ICCROM-Sharjah ICCROM-Sharjah Forum & Awards

پیمایش به بالا