بیست و چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی حفاظت میراث چوبی: «آموختن از دانشی که به میراث دریافت کرده‌ایم»

شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس)
بیست و چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی حفاظت میراث چوبی: «آموختن از دانشی که به میراث دریافت کرده‌ایم»

 

برگزار کننده: کمیتۀ چوب ایکوموس بین‌المللی (IIWC)
۲۸ نوامبر ـ ۳ دسامبر ۲۰۲۲ (۷ ـ ۱۲ آذر ۱۴۰۱)، کاسترو، شیلی

برنامۀ‌ سمینار را اینجا بخوانید: https://buff.ly/3hbjYsZ
برای شرکت در سمپوزیوم این دو مرحله را انجام دهید:

  • ۱) در نشانی روبه‌رو «شرکت برخط» را انتخاب و به صورت برخط پرداخت کنید: https://buff.ly/3h9yRvN
  • ۲) کاربرگ ثبت‌نام را در این نشانی تکمیل کنید: https://buff.ly/3UrQvsW

آخرین مهلت ثبت‌نام: ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان)
نکته: در صفحاتی که به زبان اسپانیایی است ترجمۀ‌ خودکار به انگلیسی را روشن کنید.

پیمایش به بالا