درس‌های ارزیابی آسیب‌پذیری از جهان‌های فرهنگ و میراث آفریقا

شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌ها (ایکوموس)
درس‌های ارزیابی آسیب‌پذیری از جهان‌های فرهنگ و میراث آفریقا

 

رویداد برخط (#COP27) با همراهی اعضای ایکوموس نیجریه و پروژۀ ارزیابی آسیب‌پذیری اقلیمی آفریقا (CVI)
۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ (۲۴ آبان ۱۴۰۱)، ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ صبح به وقت محلی (مصر)
برای مشاهدۀ برخط این رویداد روی پیوند زیر کلیک و تاریخ ۱۵ نوامبر را انتخاب کنید و به تقویم گوگل خود بیفزایید:
https://buff.ly/3T65IyM

 

دربارۀ پروژۀ ارزیابی آسیب‌پذیری اقلیمی آفریقا و ایکوموس اینجا بخوانید: https://buff.ly/3QzUz9H
وبگاه پروژۀ ارزیابی آسیب‌پذیری اقلیمی آفریقا: https://cvi-africa.org

پیمایش به بالا