سلسله سخنرانی‌های برخط و وبینارهای ۲۰۲۲ ــ ایجاد پیوند در گسستگی موجود

۵۰ سال معاهدۀ میراث جهانی

پیوستن امر ملموس و ناملموس از جمله خاطره‌ها در تفسیر میراث فرهنگی
دکتر نیل کمال چاپاگین (دانشگاه احمدآباد، عضو ایکوموس نپال و کمیتۀ بین‌المللی علمی حفاظت میراث معماری گلین)

۲۰ اکتبر ۲۰۲۲ (۲۸ مهر ۱۴۰۱) ساعت ۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی
ثبت نام الزامی نیست.
یوتوب: https://buff.ly/3CxEpXV
فیس‌بوک: https://buff.ly/3T5ldry

پیمایش به بالا