نخستین همایش «منظر فرهنگی شهری و میراث جهانی»

نخستین همایش منظر فرهنگی شهری و میراث جهانی در روزهای ۳-۷ اکتبر ۲۰۲۲ (۱۱ – مهر ۱۴۰۱) در مادرید برگزار خواهد شد. این رویداد با مشارکت وزارت فرهنگ اسپانیا، دولت منطقه‌ای مادرید، ایکوموس اسپانیا و دیگر نهادها برگزار خواهد شد.

این رویداد به صورت ترکیبی برگزار می‌شود، بنابراین شرکت مجازی در آن میسر است. ثبت نام رایگان ولی اجباری است.

پیمایش به بالا