طراحی مشارکت عمومی ـ خصوصی مدل‌های خلاق برای مدیریت پایدار میراث

طراحی مشارکت عمومی ـ خصوصی؛ مدل‌های خلاق برای مدیریت پایدار میراث

طراحی مشارکت عمومی ـ خصوصی 
مدل‌های خلاق برای مدیریت پایدار میراث

 

اگر می‌خواهید از تجربۀ حفاظت «فورت کورن‌والیس» در محوطۀ میراث جهانی جورج‌تاون، پنانگ، مالزی نکاتی بیاموزید در این کلاس پیشرفته شرکت کنید.

آخرین زمان ثبت نام: ۳ اکتبر ۲۰۲۲ (۱۱ مهر ۱۴۰۱)
جزییات بیشتر دربارۀ کلاس و شیوۀ ثبت‌نام:

https://bit.ly/SHMMppp

طراحی مشارکت عمومی ـ خصوصی مدل‌های خلاق برای مدیریت پایدار میراث
پیمایش به بالا