برنامۀ جلسات گروه‌های تخصصی در هفتۀ اول مهر ۱۴۰۱ (۴ ـ ۶ مهر)

در هفتۀ اول مهر جلسات گروه‌های تخصصی طبق برنامۀ زیر در ساختمان اصلی ایکوموس ایران (خانۀ قوام) تشکیل می‌گردد. از کلیۀ عزیزانی که در این گروه‌های تخصصی ثبت نام کرده‌اند دعوت می‌کنیم در جلسات مربوط به گروه تخصصی خود شرکت فرمایند.

  • دوشنبه ۴ مهر : دومین جلسۀ «گروه‌ تخصصی فعالیت‌های حقوقی»
  • سه‌شنبه ۵ مهر (تعطیل رسمی): ششمین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «نگارش» و «پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب» و «ترجمه» به دو هفتۀ بعد موکول خواهد شد.
  • چهارشنبه ۶ مهر: چهارمین جلسۀ «گروه تخصصی کار با کودکان»

نشانی دفتر ایکوموس ایران: تهران، خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه، کوچۀ علیرضا جاویدی، شمارۀ ۱۰۷. کلیۀ جلسات در ساعت ۱۵:۳۰ ـ ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود.
از اعضای محترم درخواست می‌کنیم که حضور خود را از طریق گروه‌های مربوط یا تلفن مؤسسه (۳۳۴۴۰۰۵۴) به سرکار خانم باقری اعلام فرمایند.

پیمایش به بالا