سومین جلسۀ گروه تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی»، «روابط عمومی »، و « اطلاع رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی»، «روابط عمومی»، و « اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی»، «روابط عمومی »، و « اطلاع رسانی و تنظیم گزارش» طبق برنامه سه‌شنبه، ۲۹ شهریور، ساعت ۱۵:۳۰ ـ ۱۷:۳۰ با شرکت ۱۳ نفر از اعضا به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه ضمن برشماری برخی نکات و فرازهای مهم در بیانیۀ ایکوموس ایران مرتبط با این گروه تخصصی، دیدگاه‌های اعضا دربارۀ رهیافت‌ها و راهکارهای گروه در میان گذاشته شد. موضوع برگزاری کارگاه‌های فهم میراث فرهنگی بار دیگر به بررسی گذاشته شد و نظرات وی دربارۀ آن عرضه شد. مقرر شد طرح‌نامه‌ای که یکی از اعضا در این زمینه تهیه کرده است در جلسۀ آینده با حضور ایشان بررسی شود. همچنین اعضا موافقت خود را با ادغام گروه تخصصی «همکاری در امور بین‌الملل و توریسم و میراث فرهنگی» اعلام کردند.
جلسۀ بعدی این گروه تخصصی سه‌شنبه ۱۲ مهر ساعت ۱۵:۳۰ ـ ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

سومین جلسۀ گروه تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی»، «روابط عمومی »، و « اطلاع رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی»، «روابط عمومی »، و « اطلاع رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی»، «روابط عمومی »، و « اطلاع رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی»، «روابط عمومی »، و « اطلاع رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد
پیمایش به بالا