سومین جلسۀ گروه تخصصی« بررسی های میدانی» و« شناسایی آثاجدید و شرح ارزش های آن » برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی «بررسی‌های میدانی» و «شناسایی آثار جدید و شرح ارزش‌های آن» برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی «بررسی‌های میدانی» و «شناسایی آثار جدید و شرح ارزش‌های آن» طبق برنامه در روز دوشنبه، ۲۸شهریور  ۱۴۰۱ با شرکت ۲۵ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند. جلسۀ بعدی این گروه در تاریخ دوشنبه ۱۱ مهر، ساعت ۱۵:۳۰الی ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

سومین جلسۀ گروه تخصصی« بررسی های میدانی» و« شناسایی آثاجدید و شرح ارزش های آن » برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی« بررسی های میدانی» و« شناسایی آثاجدید و شرح ارزش های آن » برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی« بررسی های میدانی» و« شناسایی آثاجدید و شرح ارزش های آن » برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی« بررسی های میدانی» و« شناسایی آثاجدید و شرح ارزش های آن » برگزار شد
پیمایش به بالا