سومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین الملل» و «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی» برگزار شد

سومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین الملل» و «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی» برگزار شد

سومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین الملل» و «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی» طبق برنامه در روز یکشنبه، ۲۷ شهریور با حضور ۱۸ نفر از اعضای گروه و برخی اعضای هیئت مدیرۀ مؤسسه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ جلسات گذشته، اعضا به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود دربارۀ اهداف و رویکردهای گروه پرداختند. همچنین این پیشنهاد مطرح شد که این گروه در گروه «مشارکت در رویدادهای علمی»، «روابط عمومی »، و « اطلاع رسانی و تنظیم گزارش» ادغام شود. جلسۀ بعدی این گروه‌های تخصصی یکشنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۵:۳۰ ـ ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

سومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین الملل» و «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی» برگزار شد
سومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین الملل» و «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی» برگزار شد
سومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین الملل» و «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی» برگزار شد
پیمایش به بالا