جلسات گروه‌های تخصصی در هفتۀ پایانی شهریور ۱۴۰۱ ( ۲۶ – ۳۰ شهریور)

در هفتۀ پایانی شهریور جلسات گروه‌های تخصصی طبق برنامۀ زیر در ساختمان اصلی ایکوموس ایران (خانۀ قوام) تشکیل می‌گردد. از کلیۀ عزیزانی که در این گروه‌های تخصصی ثبت نام کرده‌اند دعوت می‌کنیم در جلسات مربوط به گروه تخصصی خود شرکت فرمایند.

  • یکشنبه ۲۷ شهریور: سومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین الملل» و «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی»
  • دوشنبه ۲۸ شهریور: سومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «شناسایی آثار جدید و شرح ارزش‌های آن» و «فعالیت‌های میدانی»
  • سه‌شنبه ۲۹ شهریور: سومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی»، «روابط عمومی »، و « اطلاع رسانی و تنظیم گزارش»
  • چهارشنبه ۳۰ شهریور: چهارمین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «فعالیت های سمعی بصری» و «رفع نیازهای نرم افزاری» (توجه: از آنجاکه در این جلسه رأی‌گیری برای هیئت مدیرۀ این گروه تخصصی انجام خواهد شد، از کلیۀ اعضای گروه درخواست می‌کنیم که در این جلسه غیبت نداشته باشند.)

نشانی دفتر ایکوموس ایران: تهران، خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه، کوچۀ علیرضا جاویدی، شمارۀ ۱۰۷. کلیۀ جلسات در ساعت ۱۵:۳۰ ـ ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا