سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان طبق برنامه در روز چهارشنبه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ با شرکت ۲۱ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه، در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح و ارائۀ دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند.
جلسۀ بعدی این گروه در تاریخ چهارشنبه شنبه ۶ شهریور، ساعت ۱۵:۳۰الی ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد
پیمایش به بالا