پنجمین جلسۀ گروه تخصصی «نگارش، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب، و ترجمه» برگزار شد

پنجمین جلسۀ گروه تخصصی «نگارش، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب، و ترجمه» برگزار شد

پنجمین جلسۀ گروه تخصصی «نگارش، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب، و ترجمه» طبق برنامه در روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ با حضور سی نفر از اعضا به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه ابتدا مدیر گروه تخصصی دستور جلسه را اعلام کردند.
در بخش نخست آقای مهندس سعید محمودکلایه گزارشی دربارۀ آرشیو منابع الکترونیک معماری، حفاظت، و تاریخ معماری موجود عرضه کردند و مقرر شد در آینده این گزارش تکمیل شود.
سپس دربارۀ موضوعات کاری محتمل گروه و شیوۀ مدیریت گروه تبادل نظر شد و از اعضای گروه درخواست شد که پیشنهادهای تکمیلی خود را در این باره به مدیریت گروه عرضه کنند. در بخشی دیگر از زمان جلسه به برگزیدن نام کوتاه‌تر برای گروه که گویای محتوای فعالیت‌های آن باشد پرداخته شد و مقرر شد اعضا پیشنهادهای خود را در این باره در میان بگذارند و در جلسۀ بعد در این باره تصمیم‌گیری شود. پس از پایان جلسه، اعضای هیئت مدیرۀ گروه تخصصی، نشستی مشترک با آقای دکتر مهدی حجت دربارۀ سرفصل‌ها و محتوای مرامنامۀ گروه برگزار کردند.

پنجمین جلسۀ گروه تخصصی «نگارش، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب، و ترجمه» برگزار شد
پنجمین جلسۀ گروه تخصصی «نگارش، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب، و ترجمه» برگزار شد
پنجمین جلسۀ گروه تخصصی «نگارش، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب، و ترجمه» برگزار شد
پنجمین جلسۀ گروه تخصصی «نگارش، پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب، و ترجمه» برگزار شد
پیمایش به بالا