اولین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های حقوقی برگزار شد

اولین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های حقوقی برگزار شد

اولین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های حقوقی طبق برنامه در روز دوشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ با شرکت ۱۱ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در آغاز آقای دکتر مهدی حجت، رئیس مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، ضمن خیر مقدم، دربارۀ علل پیدایش گروه‌های تخصصی، نسبت آن با بیانیۀ ایکوموس ایران، و جایگاه و نقش گروه تخصصی فعالیت‌های تخصصی توضیح دادند و سپس اعضا به طرح دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند. مقرر شد که گروه به طور منظم هر دو هفته یک‌بار جلسه داشته باشد. جلسۀ بعدی این گروه در تاریخ دوشنبه شنبه ۴ مهر، ساعت ۱۵:۳۰الی ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

اولین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های حقوقی برگزار شد
اولین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های حقوقی برگزار شد
اولین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های حقوقی برگزار شد
اولین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های حقوقی برگزار شد
اولین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های حقوقی برگزار شد
پیمایش به بالا