فراخوان عضویت در کمیتۀ علمی استادکاران و فناوری‌های کهن

کمیتۀ علمی استادکاران و فناوری‌های کهن برای گسترش فعالیت‌های خود در پهنۀ فرهنگی ایران از علاقه‌مندان دعوت به همکاری می‌نماید. کمیته درخواست دارد پس از طی مراحل عضویت در مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، برگۀ عضویت ارائه‌شده در صفحۀ این کمیته را تنظیم نموده، از طریق پست الکترونیک ostadkaran@iranicomos.ir به کمیته ارسال نمایند تا با آن گرامیان تماس برقرار و همکاری‌ها آغاز گردد.

نشانی صفحۀ عضویت در مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران:
https://www.iranicomos.ir/real-user-registration
نشانی صفحۀ کمیتۀ استادکاران و فناوری‌های کهن:
https://www.iranicomos.ir/ostadkaran

پیمایش به بالا