سومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و گروه «تخصصی رفع نیازهای نرم‌افزاری» برگزار شد

سومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و گروه تخصصی «رفع نیازهای نرم‌افزاری» طبق برنامه در روز چهارشنبه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ با شرکت ۲۱ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند.
جلسۀ بعدی این گروه در تاریخ چهارشنبه شنبه ۳۰ شهریور، ساعت ۱۵:۳۰الی ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

سومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و گروه «تخصصی رفع نیازهای نرم‌افزاری» برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و گروه «تخصصی رفع نیازهای نرم‌افزاری» برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و گروه «تخصصی رفع نیازهای نرم‌افزاری» برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و گروه «تخصصی رفع نیازهای نرم‌افزاری» برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و گروه «تخصصی رفع نیازهای نرم‌افزاری» برگزار شد
سومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و گروه «تخصصی رفع نیازهای نرم‌افزاری» برگزار شد
پیمایش به بالا