برگزاری دومین جلسه گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین‌الملل» و «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی»

برگزاری دومین جلسه گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین‌الملل» و «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی»

دومین جلسۀ گروه تخصصی «همکاری در امور بین‌الملل» و گروه تخصصی «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی» طبق برنامه در روز یکشنبه، ۱۳ شهریور  ۱۴۰۱ با شرکت ۳۱ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند.

جلسۀ بعدی این گروه در تاریخ یکشنبه ۲۷ شهریور، ساعت ۱۵:۳۰الی ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

برگزاری دومین جلسه گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین‌الملل» و «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی»
برگزاری دومین جلسه گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین‌الملل» و «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی»
برگزاری دومین جلسه گروه‌های تخصصی «همکاری در امور بین‌الملل» و «توریسم و حفاظت میراث فرهنگی»
پیمایش به بالا