دومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد

دومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد

دومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان طبق برنامه در روز چهارشنبه، ۹ شهریور ۱۴۰۱ با شرکت ۲۰ نفر از اعضای گروه و برخی از اعضای هیئت مدیرۀ مؤسسه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقای دکتر حجت مقدماتی دربارۀ موضوع جلسه مطرح کردند و سپس در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح و ارائۀ دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند.

جلسۀ بعدی این گروه در تاریخ چهارشنبه ۲۳ شهریور، ساعت ۱۵:۳۰ـ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

دومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد
دومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد
دومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد
دومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد
دومین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان برگزار شد
پیمایش به بالا