چهارمین جلسۀ گروه‌های تخصصی «نگارش» و «پژوهش و گردآوری منابع مکتوب» برگزار شد

چهارمین جلسۀ گروه‌های تخصصی «نگارش» و «پژوهش و گردآوری منابع مکتوب» برگزار شد

چهارمین جلسۀ گروه‌های تخصصی «نگارش» و «پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب» طبق برنامه در روز سه‌شنبه، هشتم شهریور، ساعت ۱۵:۳۰ ـ ۱۷:۳۰ با شرکت ۳۲ نفر از اعضا به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. از آنجا که مقرر بود در این جلسه نفرات منتخب برای مدیریت این گروه‌ها و نیز گروه تخصصی ترجمه با رأی اعضا معین شوند، در ابتدای جلسه آقای دکتر مهدی حجت دربارۀ مسئولیت مدیریت گروه‌های تخصصی و شرایط که لازم است برای انتخاب مدیریت گروه در نظر گرفت، توضیحاتی دادند. سپس حضار به معرفی نامزدهای خود برای مدیریت گروه پرداختند و پس از آن، نامزدهای منتخب شرح مختصری از پیشینۀ خود برای آشنایی بیشتر اعضا عرضه کردند. پس از رأی‌گیری از شرکت‌کنندگان حضوری و مجازی و شمارش آرا، نتایج زیر حاصل شد:

  • ۱. خانم دکتر طاهره شکری با ۲۷ رأی (مدیر گروه)
  • ۲. آقای دکتر محمدرضا رحیم‌زاده با ۲۶ رأی (معاون گروه)
  • ۳. خانم مهندس معصومه حاجی‌زاده با ۲۰ رأی (دبیر گروه)
  • ۴. خانم مهندس نگین جنتی‌صفت با ۱۸ رأی (عضو علی‌البدل اول)
  • ۵. خانم مهندس زهرا شهریار با ۱۵ رأی (عضو علی‌البدل دوم)

در ادامۀ جلسه سرکار خانم مهندس مریم شوریده در بارۀ انواع منابع تاریخ معماری گزارشی ارائه دادند و اعضا به بحث و گفتگو دربارۀ آن پرداختند. جلسۀ بعدی گروه در تاریخ سه‌شنبه ۲۲ شهریور ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

چهارمین جلسۀ گروه‌های تخصصی «نگارش» و «پژوهش و گردآوری منابع مکتوب» برگزار شد
چهارمین جلسۀ گروه‌های تخصصی «نگارش» و «پژوهش و گردآوری منابع مکتوب» برگزار شد
چهارمین جلسۀ گروه‌های تخصصی «نگارش» و «پژوهش و گردآوری منابع مکتوب» برگزار شد
چهارمین جلسۀ گروه‌های تخصصی «نگارش» و «پژوهش و گردآوری منابع مکتوب» برگزار شد
چهارمین جلسۀ گروه‌های تخصصی «نگارش» و «پژوهش و گردآوری منابع مکتوب» برگزار شد
چهارمین جلسۀ گروه‌های تخصصی «نگارش» و «پژوهش و گردآوری منابع مکتوب» برگزار شد
چهارمین جلسۀ گروه‌های تخصصی «نگارش» و «پژوهش و گردآوری منابع مکتوب» برگزار شد
چهارمین جلسۀ گروه‌های تخصصی «نگارش» و «پژوهش و گردآوری منابع مکتوب» برگزار شد
پیمایش به بالا