نخستین جلسۀ گروه تخصصی ترجمه برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی ترجمه برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی ترجمه با حضور ۹ نفر از اعضای گروه و رئیس مؤسسه، به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر مهدی حجت پس از خیر مقدم، با توجه به اینکه کلیۀ اعضای حاضر در جلسات گروه‌های تخصصی دیگر با کلیات برنامه آشنا بوند، بیشتر به جایگاه و رسالت امر ترجمه به عنوان «انتقال» دانش تخصصی تأکید کردند. در ادامه، اعضای حاضر دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود را در زمینۀ تخصصی گروه مطرح کردند.

مقرر شد که این گروه تخصصی از این پس در گروه تخصصی نگارش ادغام شود. جلسۀ بعدی این گروه سه‌شنبه ۲۲ شهریور به طور مشترک با گروه‌های تخصصی «نگارش» و «پژوهش و گردآوری اطلاعات مکتوب» ساعت ۱۵:۳۰ ـ ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

نخستین جلسۀ گروه تخصصی ترجمه برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه تخصصی ترجمه برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه تخصصی ترجمه برگزار شد
پیمایش به بالا