دومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و اولین جلسۀ گروه تخصصی «رفع نیازهای نرم‌افزاری» برگزار شد

دومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و اولین جلسۀ گروه تخصصی «رفع نیازهای نرم‌افزاری» برگزار شد

دومین جلسۀ گروه تخصصی فعالیت‌های سمعی و بصری و اولین جلسۀ  گروه تخصصی رفع نیازهای نرم‌افزاری، به طور مشترک، طبق برنامه در روز چهارشنبه، ۲ شهریور ۱۴۰۱ با شرکت ۱۷ نفر از اعضای گروه‌ها به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقای دکتر حجت به شرح مقدمات لازم پرداختند و سپس در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند.

جلسۀ بعدی این گروه در تاریخ چهارشنبه ۱۶ شهریور، ساعت ۱۵:۳۰ـ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

دومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و اولین جلسۀ گروه تخصصی «رفع نیازهای نرم‌افزاری» برگزار شد
دومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و اولین جلسۀ گروه تخصصی «رفع نیازهای نرم‌افزاری» برگزار شد
دومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و اولین جلسۀ گروه تخصصی «رفع نیازهای نرم‌افزاری» برگزار شد
دومین جلسۀ گروه تخصصی «فعالیت‌های سمعی و بصری» و اولین جلسۀ گروه تخصصی «رفع نیازهای نرم‌افزاری» برگزار شد
پیمایش به بالا