انتشار دومین شمارۀ دوفصل‌نامۀ اشکفت، نشریۀ تخصصی کمیتۀ علمی معماری دست‌کند ایکوموس ایران (ایکتا)

دومین شمارۀ دوفصلنامۀ اشکفت، نشریۀ تخصصی کمیتۀ علمی معماری دست‌کند ایکوموس ایران (ایکتا)، منتشر شد،
شمارۀ بهار و تابستان ۱۴۰۱

در این شماره این مطالب را می‌خوانید:

  • «طاق‌طویله، دست‌کندی ناتمام در محوطۀ باستانی طاق دان، شهرستان سَوادکوه استان مازندران» / محمد کشاورز دیوکلایی
  • «معرفی دست‌کندهای منطقه لتمال تهران» / سمیه مراقی، سوگند پیغمبری
  • «قمش: شاهکار مدیریت آب در جنوب غرب ایران ــ نمونه‌هایی از دزفول و شوشتر» / بهروز اسکندری
  • «چاه‌دژ شاپورخواست، نمونه‌ای از معماری دست‌کند عمودی» / عطا حسن‌پور
  • «پراکنش میراث معماری دست کند ایران ــ براساس جنس بستر زمین‌ساختی» / امین کیوانلو
  • «کلیسای غاری بوداپست» / الهه گلذاری ــ پیتر رَب
  • «بررسی میراث جهانی دست کند کاپادوکیه و چالش‌های حفاظتی موجود» / مهناز اشرفی
  • «تحلیل معماری دست کند در جزایر قناری ــ بخش نخست: سکونتگاه‌های دست‌کند» / لیدا حسی نزاه
  • «شهر تاریخی معلولا» / سمیه امیدواری

 

پیمایش به بالا