فراخوان مقاله برای بیست و هفتمین کنفرانس میراث فرهنگی و فناوری‌های نو

ارسال مقاله، مقالۀ کوتاه، پوستر، و کارافزار (اپ) از ۱۵ آوریل ۲۰۲۲ (۲۶ فروردین ۱۴۰۱) تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲ (۶ تیر ۱۴۰۱) میسر است. از سال ۲۰۱۹ مقالات کنفرانس میراث فرهنگی و فناوری‌‌های نو در قالب کتاب الکترونیک در «پروپلیم»، سامانۀ اطلاعاتی منابع کلاسیک هایدلبرگ، به انتشار می‌رسد. کتاب و کلیۀ مقالات آن با شناسۀ ثابت (doi) به صورت دائم در دسترس همگان خواهند بود. مقالات و مقالات کوتاه در کتاب مذکور به چاپ خواهد رسید. کمیتۀ کنفراس میراث فرهنگی و فناوری‌های نو در انتظار آثار شماست.

فراخوان مقاله

رویکرد‌های خلاق در مستندسازی، پژوهش، مدیریت، و آموزش

به نظر می‌رسد که اکنون پنجاه سال پس از تصویب معاهدۀ میراث جهانی یونسکو، حمایت از میراث جهانی در یک نقطۀ عطف قرار دارد. همچنان‌که آگاهی از ارزش میراث فرهنگی جهانی به‌شدت رشد کرده و شمار آثار ثبت شده در فهرست یونسکو پیوسته افزایش یافته، فشار بر میراث فرهنگی جهانی نیز فزونی یافته است. یونسکو در سال ۲۰۰۸ فهرستی شامل ۱۴ بند و چندین زیربند از خطرات متوجه میراث فرهنگی منتشر کرد. این خطرات طیفی از جنگ و بحران، آب و هوا و تأثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی، بلایای طبیعی، توسعۀ بی‌رویه، استخراج منابع، فعالیت‌های غیرقانونی و نیز مسائل مدیریتی‌ای همچون کمبود منابع مالی و یا نیروی کار ماهر در بر می‌گیرد.

نظر به چالش‌های ذکر شده، جریانی فعال به طور عمومی در درون و در میان مؤسسات سیاسی، انجمن‌های علمی، و جوامع مدنی جهان در حال بازاندیشی خط مشی‌ها برای حمایت از میراث فرهنگی است.

ما برآنیم که فناوری می‌تواند در حمایت از میراث فرهنگی، پژوهش درباۀ آن، و ارزش قائل شدن برای آن به نحوی پایدار کمک و بدین سان آن را برای نسل آتی صیانت کند. نوآوری‌های فناورانه به ما امکان می‌دهند که پی‌گردی و کاوش‌های میراث فرهنگی را با رویکردهایی که مستلزم کم‌ترین اثرگذاری بر آنهاست پیش ببریم؛ آنها امکان می‌دهند که برون‌دادهای پژوهش دربارۀ میراث فرهنگی را به نحو گسترده منتشر کنیم و پیام میراث فرهنگی را به گسترده‌ترین مخاطبان برسانیم؛ حتی در دوران یک پاندمی جهانی که جابه‌جایی انسان‌ها را به شدت محدود می‌کند. فناوری دیجیتال و جوامع علمی مرتبط با آن ابزار پژوهش و شناخت، و نیز فرصت‌های آموزشی را مخاطبانی عملاً نامحدود فراهم می‌آورند، و بدین ترتیب میراث فرهنگی را همه‌شمول‌تر و دسترس‌پذیرتر می‌سازند. این امر بر توان بالقوۀ میراث فرهنگی در شکل‌بخشیدن به هویت‌ها و انسجام اجتماعی جوامع در سراسر جهان می‌افزاید. سرانجام، فناوری ابزارهایی برای ثبت و ضبط سریع وضعیت میراث فرهنگی و پایش تغییرات احتمالی آن در طول زمان در اختیار می‌نهد. بدین ترتیب، فناوری در امر مدیریت، تصمیم‌گیری، و اقدامات مرمتی و حفاظتی برای میراث فرهنگی پایدار در سراسر جهان یک یاری‌دهنده به شمار می‌آید.

کنفرانس میراث فرهنگی و فناوری‌های نو بستری فراهم می‌آورد برای به نمایش گذاشتن و گفتگو دربارۀ پژوهش‌های نو، تبادل تجربیات و اندیشه‌ها برای جامعۀ در حال رشد علاقه‌مند به این موضوعات. از سال بیست و ششمین دوره (سال ۲۰۲۱) کنفرانس میراث فرهنگی و فناوری‌های نو به وسیلۀ شهرداری وین (امور فرهنگی) همراه با «کنفرانس میراث فرهنگی و فناوری‌های نو ایکوموس اتریش»، انجمنی وابسته به کمیتۀ ملی ایکوموس اتریش سازمان‌دهی می‌شود. با برگزاری کنفرانس پیش‌رو قصد داریم از طریق گردهم‌آوردن متخصصان میراث فرهنگی، تصمیم‌سازان، علاقه‌مندان به فناوری، و سایر ذی‌نفعان که اشتیاق به کاربست فناوری‌های جدید در زمینۀ میراث فرهنگی دارند، به مباحث جاری تداوم بخشیم.

برای آگاهی بیشتر به وبگاه کنفرانس رجوع کنید.

پیمایش به بالا