درخواست از کلیۀ اعضای ایکوموس ایران برای پرکردن کاربرگ عضویت در وبگاه جدید

از کلیۀ اعضای محترم مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران درخواست می‌کنیم برای به‌روز رسانی اطلاعات و نیز تعیین شیوۀ همکاری با مؤسسه، هرچه سریع‌تر برگۀ عضویت موجود در صفحۀ عضویت حقیقی را تکمیل و به صورت برخط ارسال نمایند. پس از تکمیل برگۀ نخست که شامل اطلاعات عمومی برای ثبت در سامانۀ جدید است، نشانی برگۀ دوم که اطلاعات نحوۀ همکاری اعضا با مؤسسه است با ایمیل به ایشان ارسال خواهد شد.
طبعاً اعضای کنونی نیازی به پرداخت حق عضویت نخواهند داشت.
نشانی صفحۀ ثبت نام اعضای حقیقی:
https://www.iranicomos.ir/real-user-registration
با تشکر

پیمایش به بالا