برگزاری مجمع عمومی ایکوموس و گرامیداشت روز جهانی بناها و محوطه‌ها همزمان با بیستمین سال تأسیس کمیتۀ ملی ایکوموس ایران

پیمایش به بالا