کمیتۀ اسناد و انتشارات ایکوموس ایران برگزار می‌کند: نمایشگاه «طهران و دروازه‌هایش به روایت اسناد تصویری تاریخی»

کمیتۀ اسناد و انتشارات همزمان با برگزاری مجمع عمومی عادی و بیستمین سال فعالیت مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، نمایشگاهی از اسناد تصویری تاریخی با نام «طهران و دروازه‌هایش به روایت اسناد تصویری تاریخی» برگزار می‌کند. این نمایشگاه در دفتر مؤسسه در روز شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۱۵ تا ۱۹ برقرار خواهد بود و بازدید از آن برای عموم آزاد است.

پیمایش به بالا