گروه تخصصی ترجمه

فهرست اولیۀ اعضا

۱. محمدرضا رحیم‌زاده (دکتری معماری)

۲. سعید محمود کلایه (کارشناسی ارشد حفاظت و مرمت بناها و بافت‌های تاریخی)

۳. مریم ساعدی (شهرسازی )

۴. سارا مشاریان (حفاظت و مرمت بناها)

۵. نیوشا مرتضوی (مطالعات‌ معماری ایران)

۶. مجتبی عبادی فتح (مدیریت گردشگری)

۷. فاطمه توانایی مروی (معماری)

۸. ستاره امینی (مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب)

۹. ستاره امینی (مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب)

۱۰. مهسا نجفی (باستان شناسی)

۱۱. احسان تجدد (مترجمی زبان انگلیسی)

۱۲. مسلم مطلبی (مهندسی محیط زیست)

۱۳. مهرنوش قدسی (معماری و شهرسازی)

اسکرول به بالا