گروه تخصصی توریسم و حفاظت میراث فرهنگی

فهرست اولیۀ اعضا

۱. مریم ساعدی (شهرسازی)

۲. امیر یزدانفر (باستان‌شناسی)

3. سارا مشاریان (حفاظت و مرمت بناها)

۴. سیدوحیدرضا موسویان (معماری)

۵. مسلم مطلبی (مهندسی محیط زیست)

۶. مرتضی کوثری (برنامه ریزی گردشگری)

۷. مجتبی عبادی فتح (مدیریت گردشگری)

۸. مهدی قاسمیان (مترجمی زبان انگلیسی)

۹. مصطفی تقی زاده (معماری )

۱۰. محمد حسن زهتابان (مهندسی معماری)

۱۱. نجمه طیبی زاده (باستان شناسی)

۱۲. نجمه طیبی زاده (باستان شناسی)

۱۳. محمد ربیعی (مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی – گرایش مرمت شهری)

۱۴. علی کاظم پور فرد (مرمت و احیای بناها)

۱۵. فرناز فرشاد (معماری و طراحی شهری)

۱۶. محمدرضا عسکرانی (تاريخ)

اسکرول به بالا