گروه تخصصی رفع نیازهای نرم‌افزاری

فهرست اولیۀ اعضا

۱. محمدرضا حودت (معماری)

۲. مصطفی تقی زاده (معماری)

۳. زهرا مصدق کرمی (مطالعات معماری )

۴. فرناز فرشاد (معماری و طراحی شهری)

۵. مریم گلشاهی (مدیریت)

اسکرول به بالا