گروه تخصصی مشارکت در رویدادهای علمی

فهرست اولیۀ اعضا

۱. مهدی حجت (دکتری معماری)

۲. مهناز عبدالله‌خان گرجی (دکتری مرمت آثار تاریخی)

۳. مهناز اشرفی (دکتری معماری)

۴. اسکندر مختاری طالقانی (دکتری مرمت آثار تاریخی)

۵. محمدحسن قاضی (کارشناسی ارشد مرمت و حفاظت بناها و بافت‌های تاریخی)

۶. امیر یزدانفر (باستان‌شناسی)

۷. محمدرضا حودت 

۸. افسانه حسن لاریجانی 

 

اسکرول به بالا